E-BOOK O LLIBRE ELECTRÒNIC

Què permet fer el llibre electrònic?

  • Llegir el llibre amb una elevada qualitat i definició, fins i tot personalitzable.
  • Guardar tots els llibres que tingueu en una llibreria personal.
  • Accedir immediatament a qualsevol pàgina i possibilitat de cerca per paraules.
  • Navegar fàcilment a través de tot el llibre amb un índex de continguts, menús i enllaços.
  • Personalitzar la mida de la lletra per una millor lectura, entre d'altres aspectes.
  • Crear anotacions: punts de lectura, subratllats en color i dibuixos, i notes personals al marge.
  • Accedir a un índex d'anotacions, on consultar-les totes juntes i veure-les.

No Response to "E-BOOK O LLIBRE ELECTRÒNIC"