DIRAE

La majoria de diccionaris online que coneixem, tant per al català com per al castellà, funcionen com els diccionaris de paper, és a dir, no permeten fer recerques més complexes que la del significat de la paraula. 
DIRAE és un diccionari de castellà online que permet cercar parts de paraules, famílies lèxiques, (a més de cercar paraules exactes), frases, procedència etimològica, procedència geogràfica o préstecs d'altres llengües.
Aquí explica el seu funcionament.


No Response to "DIRAE"