DIRAE

La majoria de diccionaris online que coneixem, tant per al català com per al castellà, funcionen com els diccionaris de paper, és a dir, no permeten fer recerques més complexes que la del significat de la paraula. 
DIRAE és un diccionari de castellà online que permet cercar parts de paraules, famílies lèxiques, (a més de cercar paraules exactes), frases, procedència etimològica, procedència geogràfica o préstecs d'altres llengües.
Aquí explica el seu funcionament.


MÀQUINES

Aplicació molt entretinguda per repassar i aprendre sobre les màquines. Quan acabes, pots avaluar els teus coneixements.

THE HARE AND THE TORTOISE

We have been working a fable: "The hare and the tortoise". We read the fable, watched a video and then represented it. All of us participated in groups of 3 or 4. It was really funny. We hope you enjoy watching the results!

UN POQUET D'HUMOR

Aquesta vinyeta d'Alberto Montt és molt senzilla però recull un parell de recursos dels que hem estudiat...
Quins?

ENERGIES RENOVABLES

Les energies renovables són la millor opció que tenim per protegir el medi ambient. 


RODOLFO DEL HOYO ENS VISITA

És emocionant conèixer l'autor d'un llibre que has llegit!
Ahir ens va visitar Rodolfo del Hoyo, autor del llibre "El secret del planet Moix" (entre altres). Ens interessava saber moltes coses, per açò li férem un bon grapat de preguntes.

CAMP MAGNÈTIC I ELECTROIMANT

Aquest vídeo és molt interessant i clarificador:

LA LECTURA, FONT DE RIQUESA INESGOTABLE

"El teu món serà tan ric com ho siguin les teves paraules"