CLIMOGRAMES EUROPEUS

Europa té una gran varietat climatològica. A Coneixement del Medi hem elaborat un bon grapat de climogrames europeus  i els hem situat en un mapa al Google maps.  
Per fer-ho, hem hagut d'emprar diferents programes i eines 2.0:

  • ClimaTIC (per obtenir les dades)
  • Full de càlcul d'OpenOffice (per fer el climograma)
  • Editor d'imatges GIMP (per editar la captura d'imatge)
  • Tinypic (per allotjar les imatges dels climogrames)
  • Google maps 

Mostra Climogrames europeus en un mapa més gran

COM SERÀ LA NOSTRA PETJADA ECOLÒGICA?

La nostra escola és un centre ecoambiental; procurem reduir, reciclar i reutilitzar...Així i tot, la nostra petjada ecològica serà ben diferent a la de Carmela. Mireu el vídeo i sabreu per què.

PAÏSOS D'EUROPA

Aquests mapes interactius van molt bé per practicar la situació geogràfica dels països europeus.EL VERB: TEMPS, MODE, NÚMERO I PERSONA

Aquests dos LIM, creats per Florentino Sánchez, treballen a fons la morfologia del verb. Ens vénen molt bé per millorar l'anàlisi morfològica.
EUROPA

Aquesta unitat didàctica treballa:  relleu, rius, climes i població d'Europa. 

ANÀLISI MORFOLÒGICA PAS A PAS

"El laboratorio de las palabras" és la webquest que estem treballant a castellà. Mitjançant les activitats del procés, podem dur endavant la seva tasca: practicar  l'anàlisi morfològica de manera raonada i sistemàtica. Dins la webquest hi ha enllaçada una guia molt útil, que ens ajuda a distingir les diferents categories gramaticals.  El vídeo complementa aquesta guia.

CONSTRUCCIÓ DE TRIANGLES

Els triangles s'han de construir amb regla i compàs. 
Aquesta aplicació ens ajuda a practicar-ho online.

LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA


Els paral·lels i els meridians són les línies imaginàries que ens ajuden a determinar la localització d'un punt mitjançant la latitud i la longitud. 
Ens vindrà bé poder practicar amb aquestes webs.

ATLES MUNDIAL

Aquest atles mundial és molt pràctic. Podem accedir a cadascun dels continents i també a tots els països que els formen, dels quals ens donen una variada informació: demografia, moneda, llengua, economia i govern.

LES SIGLES

A castellà hem estudiat què són les sigles i per a què serveixen, però no ens hem plantejat si poden escriure's en plural. Podem dir CDs? ONGs?
El vídeo ens ho resol.

GOOGLE DOCS

La manera més pràctica de compartir/editar documents és emprant el Google docs. Fins ara, hem pujat documents a l'UBUNTU ONE, però per veure'ls i poder corregir/editar, és necessari descarregar el fitxer, obrir-lo, editar-lo i tornar-lo a pujar.
Aquest petit tutorial sobre Google docs demostra que tot aquest procés pot ser més fàcil, alhora que ens serveix d'avanç per saber com emprar-ho: