VOLUM I CAPACITAT
QUADERNS VIRTUALS DE GRAMÀTICA

El fulls d'aquest Quadern Virtual treballen els punts següents:


1. 1. Identificació de subjectes.
2. 2. Reconeix el subjecte.
3. 3. Reconeix el complement directe.
4. 4. Reconeix el complement indirecte.
5. 5. Identifica CD i CI.
6. 6. Reconeix atributs.
7. 7. Identifica complements.
8. 8. Reconeix el complement de règim verbal.
9. 9. Reconeix el complement predicatiu.
10. 10. Reconeix els complements circumstancials.


ELS COMPLEMENTS VERBALS

Dues presentacions molt aclaridores:


INTERNET AMB SENY

A Internet amb seny hi trobareu consells per emprar internet de manera segura. També hi ha un capítol dedicat als pares.


JOCS DE LLENGUA

Un "joc del penjat" i una espècie de "tetris" per practicar llengua castellana.
ÀREES DE POLÍGONS REGULARS