JOCS D'ENGINY I LÒGICA

Una bona pàgina de jocs flash per a passar una estona jugant i pensant.


Font: amolasmates.

COMPARTIR CONEIXEMENT ÉS IMPORTANT

A classe solem parlar de la importància de compartir eines, llibres, espais, jocs, materials, temps ... però aquest vídeo ens demostra la importància de compartir coneixement.  El que nosaltres sabem pot ser reutilitzat, revisat, mesclat o modificat de manera que resulti profitós per a molta més gent.

 

HISTÒRIA DE LA TERRA EN 3 MINUTS I MIG

Kalle Matson, Kevin Parry, Carla Veldman, Andrew Wilson i Andrea Nesbitt han resumit  en 3 minuts i mig els fets més significatius que han succeït en el nostre Planeta durant els darrers 4.000 milions d'anys. 
Per fer aquest vídeo en stop motion van trigar 6 mesos!.


PAPER O PLÀSTIC?

La imatge de la foto és terriblement freqüent a les nostres platges; molts comerços ens ofereixen bosses de paper com a opció més ecològica, malgrat tot, hem de saber que açò no és així.
Per a produir bosses de paper, es necessiten molts recursos, encara que després tenguin més possibilitats de reciclar-se.
Les bosses de plàstic són menys costoses de produir,  però els seus desperdicis costen molt de destruir. Es diu que s'aprofita la seva combustió per generar electricitat, però no expliquen que per fer-ho, generen metalls pesats i cendres tòxiques que es filtren a l'atmosfera.
Paper o plàstic..?  Cap de les dues opcions; el que hem de fer és portar una bossa de tela o senalla que podrem utilitzar durant molt de temps.

ENGLISH

Durant l'estiu hi ha moltes estones lliures que podem aprofitar per jugar i practicar  en anglès.