INTUÏCIÓ O MATEMÀTIQUES?

Aquests dies estam estudiant probabilitat i la majoria d'exercicis els contestau per lògica i/o per observació. Aquest vídeo de la sèrie NUMB3RS, ens planteja el dubte: de què ens hem de fiar, de la intuïció o de les matemàtiques?
I voltros, de part de qui estau?

No Response to "INTUÏCIÓ O MATEMÀTIQUES?"