PRIMERS AUXILIS

Aquesta activitat sobre primers auxilis ha estat molt interessant i útil. Hem après les mesures a seguir quan ens trobam en una situació d'emergència. Sabeu quina és la Posició Lateral de Seguretat? I  la maniobra de Heimlich?  Com hem de col·locar una persona amb un atac d'epilèpsia? Aquestes preguntes i moltes més han tingut resposta gràcies a les explicacions de la doctora.

No Response to "PRIMERS AUXILIS"