ANY INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSITAT


L'Assemblea General de les Nacions Unides proclamà l'any 2010 Any Internacional de la Diversitat Biològica. Es vol aprofitar aquest any per:
-Destacar la importància de la biodiversitat en la vida humana.
-Reflexionar sobre el que s'ha aconseguit fins el moment.
-Animar a augmentar els esforços per a reduir significativament el ritme de pèrdua de biodiversitat.
Però...tenim clar el que significa BIODIVERSITAT?
Aquest vídeo ens ajuda:

No Response to "ANY INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSITAT"