MIL CIUTATS, MIL VIDES

Avui es celebra el dia mundial de la salut. Enguany, el lema és Mil ciutats, mil videsEl motiu d'aquest lema és compaginar Urbanisme i Salut. La vida a les ciutats pot arribar a ser perjudicial  per a la salut. Aquest vídeo ens dóna una idea de perquè.

No Response to "MIL CIUTATS, MIL VIDES"