PER REFLEXIONAR

Aquesta foto realitzada per Chris Jordan no és un fotomuntatge, per desgràcia és real.  L'albatros té el seu hàbitat principal a les Illes Midway (Pacífic Nord, prop de Hawaii).  A prop d'aquesta zona hi ha la "sopa tòxica", on  s'hi concentren la majoria de plàstics de l'oceà Pacífic.   Quan els albatros adults cerquen menjar per a les seves cries, s'emporten també plàstics, de manera que quasi tots els albatros acaben amb l'aparell digestiu ple de fems. Quasi un terç de les cries moren asfixiades o enverinades. 
Tot açò  per llençar fems a la mar...

No Response to "PER REFLEXIONAR"