AJUDES PER A TREBALLAR A CASA

Els miniportàtils que tenim a l'escola duen incorporat l'OpenOffice. Quan volem acabar alguna tasca a ca nostra, ens trobem amb el problema de que molts de nosaltres no tenim instal·lat l'OpenOffice, sinó el Word, de Microsoft. 
Tenim dues opcions:
  • instal·lar l'OpenOffice 
  • desar els documents en format *.doc. 
Aquest minitutorial ens recorda com fer-ho:

També treballam activitats fetes amb Notebook, per a la PDI. Quan les feim individualment, als nostres ordinadors, podem desar-les i així tenim l'opció  de poder repassar a casa el que hem fet. 
En cas de no tenir el programa Notebook a l'ordinador de casa, hi ha l'opció d'emprar el Notebook Express, però necessitem connexió a internet i, de vegades li costa el carregar. L'altra opció és desar l'activitat en format pdf. 
Prova-ho, és molt pràctic!

No Response to "AJUDES PER A TREBALLAR A CASA"