FRACCIONS

Aquí podem repassar:

-Lectura i escriptura de fraccions.
-Representació gràfica de fraccions.
-Fraccions equivalents.
-La fracció com a divisió.
-Ordenació de fraccions.

No Response to "FRACCIONS"