HEM DE...

...corregir el mal costum de dir "tenir que" en lloc d'haver de.  El programa Tenc un dubte ens ajuda.

No Response to "HEM DE..."