PAPER O PLÀSTIC?

La imatge de la foto és terriblement freqüent a les nostres platges; molts comerços ens ofereixen bosses de paper com a opció més ecològica, malgrat tot, hem de saber que açò no és així.
Per a produir bosses de paper, es necessiten molts recursos, encara que després tenguin més possibilitats de reciclar-se.
Les bosses de plàstic són menys costoses de produir,  però els seus desperdicis costen molt de destruir. Es diu que s'aprofita la seva combustió per generar electricitat, però no expliquen que per fer-ho, generen metalls pesats i cendres tòxiques que es filtren a l'atmosfera.
Paper o plàstic..?  Cap de les dues opcions; el que hem de fer és portar una bossa de tela o senalla que podrem utilitzar durant molt de temps.

No Response to "PAPER O PLÀSTIC?"