DECÀLEG DE LA REDACCIÓ

Viure, llegir, observar, pensar ...escriure; tot està interrelacionat. Escriure no és fàcil; per fer-ho hem de triar paraules, ordenar-les, canviar-les, llegir, tornar enrere; el procés d'escriure requereix esforç i pràctica.
A "La cuina de l'escriptura", Daniel Cassany ens proposa un decàleg per ajudar-nos.
  • Anar amb calma. No tenir pressa per escriure.
  • Utilitzar el paper com a suport, encara que l'ordinador també ens serveix.
  • Fer esborranys, llistes, notes...
  • Pensar en l'audiència a qui va dirigit el nostre escrit. 
  • Deixar la gramàtica per al final. Fixar-se primer en el significat.
  • Planificar la tasca d'escriure.
  • Fixar-se en els paràgrafs. 
  • Quan s'hagi completat tot l'escrit, repassar-lo frase per frase.
  • Ajudar el lector a llegir. La presentació ha de ser acurada.
  • Donar el text a llegir a una altra persona.  

No Response to "DECÀLEG DE LA REDACCIÓ"