TALLER DE GLOSES

Sa glosa és poesia
que canten es glosadors
tant si són tres com dos
sempre se fan companyia
i passen amb alegria
estones de ses millors.

La glosa és una composició popular oral i rimada. Normalment està formada per 6 versos heptasíl·labs que rimen ABBAAB, com la glosa de l'exemple.  A Menorca, els glosadors, sempre van acompanyats de la guitarra que ajuda a dur el ritme i la mètrica. El més admirable és que improvisen i no poden quedar callats.
Avui hem tingut el gust de conèixer un glosador que ens ha donat  una idea de com fer aquestes composicions.  

Hem fet un joc que consistia en cercar paraules que rimessin amb una altra. Sembla molt fàcil, però la pressió dels companys ho complicava. 
En el vídeo tenim una petita mostra de la glosa menorquina. Esperem que no es perdi!

No Response to "TALLER DE GLOSES"