QUADERNS VIRTUALS DE GRAMÀTICA

El fulls d'aquest Quadern Virtual treballen els punts següents:


1. 1. Identificació de subjectes.
2. 2. Reconeix el subjecte.
3. 3. Reconeix el complement directe.
4. 4. Reconeix el complement indirecte.
5. 5. Identifica CD i CI.
6. 6. Reconeix atributs.
7. 7. Identifica complements.
8. 8. Reconeix el complement de règim verbal.
9. 9. Reconeix el complement predicatiu.
10. 10. Reconeix els complements circumstancials.


No Response to "QUADERNS VIRTUALS DE GRAMÀTICA "