REPÀS D'ORTOGRAFIA CASTELLANA

En aquesta web hi ha exercicis per practicar totes les grafies castellanes. Dóna una explicació breu de cada una de les normes. També té una secció de paraules dubtoses i una altra de tildes.

No Response to "REPÀS D'ORTOGRAFIA CASTELLANA"