ViewDocsOnlineDe cada vegada hi ha més eines per poder treballar amb tot tipus d'arxius. ViewDocsOnline ens permet pujar qualsevol document amb les extensions pdf, ps, doc, docx, xls, xlxs, ppt, pptx, pps, odt, odp, sxw o sxi i visualitzar-lo directament a la web, sense necessitat de tenir el programa instal·lat en el nostre ordinador.
A més, podem exportar el document com a pdf, així que ara ningú podrà dir no tenc el programa, per això no he pogut...

No Response to "ViewDocsOnline"