PRACTIQUEM ELS CRITERIS DE DIVISIBILITAT

La pràctica és bàsica per aconseguir fluïdesa a l'hora de cercar els divisors d'un nombre.  Aquestes webs ens poden ajudar:
 

No Response to "PRACTIQUEM ELS CRITERIS DE DIVISIBILITAT"