RECURSOS LITERARIS

Els recursos literaris són els diversos artificis lingüístics que utilitza un autor per fer més expressiu el contingut del seu missatge i per cridar l’atenció del lector. A la caixa d'arxius descarregables, hi trobareu un document amb els diferents recursos classificats en: fonètics, semàntics, morfològics i sintàctics.
Ens anirà molt bé conèixer-los per treballar la poesia, tant en castellà, con en català.

No Response to "RECURSOS LITERARIS"