CLIMOGRAMES EUROPEUS

Europa té una gran varietat climatològica. A Coneixement del Medi hem elaborat un bon grapat de climogrames europeus  i els hem situat en un mapa al Google maps.  
Per fer-ho, hem hagut d'emprar diferents programes i eines 2.0:

  • ClimaTIC (per obtenir les dades)
  • Full de càlcul d'OpenOffice (per fer el climograma)
  • Editor d'imatges GIMP (per editar la captura d'imatge)
  • Tinypic (per allotjar les imatges dels climogrames)
  • Google maps 

Mostra Climogrames europeus en un mapa més gran

No Response to "CLIMOGRAMES EUROPEUS"