LES SIGLES

A castellà hem estudiat què són les sigles i per a què serveixen, però no ens hem plantejat si poden escriure's en plural. Podem dir CDs? ONGs?
El vídeo ens ho resol.

No Response to "LES SIGLES"