FRACCIÓ DECIMAL

Després d'haver vist el vídeo, podem seguir practicant amb els decimals. Aquesta activitat treballa la conversió de fracció decimal a número decimal.


No Response to "FRACCIÓ DECIMAL"