JO POEMO, TU POEMES, ELL POEMA...

En el blog POEMEM trobam poemes, rodolins... i moltes idees per a treballar la poesia. Noltros, a la classe, anem fent. Aquí en tenim unes quantes:

1 Response to JO POEMO, TU POEMES, ELL POEMA...

28.2.08

Quins poemas més polits m'an arribat al cor i hos proposo el finensament per fer un petit llibre de poemas de le vostra classe.
I que es pugui vendra el dia del llibre. I que els doblers recaudats vagin a una causa justa que la classe de 5èb desidesqui. Que us sembla???

Neus (mare de la Clàudia)