I TÚ, COM TECLEGES?

Les màquines d'escriure han estat arraconades pels ordinadors... però segueix essent molt útil saber teclejar sense mirar el teclat.
Quan estam a l'aula d'informàtica i escrivim un text, es nota molt si sabeu emprar tots els dits de la mà, perquè anau més depressa que els qui només n'empren un parell. Amb aquesta aplicació podeu practicar: hi ha diferents nivells, exercicis...Seguiu les instruccions que us dóna i pel setembre escriureu ràaaaaaaaapidament!

No Response to "I TÚ, COM TECLEGES?"