NIT DE SANT JOAN, LA MÉS CURTA DE L'ANY

Avui Ciutadella està de festa. Tots els menorquins sabem que Sant Joan marca l'inici de l'estiu i de les festes de poble que sentim tan nostres. A la web Sant Joan, entre altres coses, se'ns explica l'origen de la festa:

"La festa de Sant Joan és una festa tradicional celebrada durant els darrers segles i es creu que el seu origen és de caire religiós, tot i que no es pot afirmar del tot aquesta hipòtesi. Així es creu que la festa sorgí d'una confraria, on hi eren representats els quatre estaments de la població de l'època.
Aquests estaments socials són els que avui es representen dins la Junta de Caixers. L'historiador Oleo menciona un document de l'any 1456 referent a una comissió destinada a l'ermita de Sant Joan d'Artrutx (Sant Joan de Missa). Aquest escrit sembla demostrar la vericitat d'un origen eclesiàstic. Concretament es sap que l'any 1564 l'obreria estava formada per un obrer eclesiàstic, un obrer cavaller, dos obrers pagesos i un obrer menestral. Entre tots es repartien les feines de conservar l'ermita, recaptar almoines i administrar els béns. Més tard, s'afegiria el penoner, que seria qui duria el penó de la confraria. Cada any per Sant Joan es celebrava un romiatge a l'ermita on hi assistien els obrers i les seves famílies i amics. L'obrer cavaller convidava als assistents a un refresc a casa seva i el mateix feia el capellà després de l'albada. De tornada, la Qualcada recorria Ciutadella. Amb el pas dels anys, les festes van adquirint força i altres elements que comencen a formar-ne part, com jocs d'habilitat de l'època i actes diversos fent-la única i tan particular".
Es primer toc de fabiol ha sonat ja fa més de dues hores...
I per als que us agrada celebrar la Nit de Sant Joan amb un fester, ja sabeu:
"Qui encén foc per Sant Joan no es crema en tot l'any"

No Response to "NIT DE SANT JOAN, LA MÉS CURTA DE L'ANY"